Katagoriler
 KALBİN SIR TEPELERİNDEN 66 SIR-2

 

KALBİN SIR TEPELERİNDEN 66 SIR/2

 

1.Bir sufi Allahı zikrederken kalbinden başka şeyler düşünerek bu zikrullahı yaparsa Allah ile kalp gözü arasına bin perde girer.

 

2.Nakşibendilik yolunda temel zikrullah için Allah ve la ilahe illallah esmayı ilahiyeleri  kullanılır;bu zikrin taban sayısı beş bindir,tavan sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.Günlük beş binden az zikreden dervişleri vesveseler kuşatır,bir zaman sonra da kurur yok olurlar.

 

3.Zikir sırasında,gözyaşı,iç coşkusu,gönül huzuru meydana geliyorsa,bunlar ruhani fethin iz ve işaretleri olarak görülebilir.

 

4.Sufi zikre devam ettikçe birtakım acayip haller,akıl almaz sırlar ve durumlar ortaya çıkmaya başlar.

 

5.Nakşibendilikte kelimeyi tevhit zikrinin,la ilahe illallahın günlük zikir taban sayısı beş bindir;bu sayıdan az zikretmek manevi fetih getirmez.

 

6.Kalbine Allah’tan başka bir şey getirmeden on iki bin kelimeyi tevhit zikredenler “muvahhidler”-Allahı birleyen seçkinler topluluğu-zümresi içine kaydolunurlar.

 

7.Bir kimse huzur dolu,samimi,ihlaslı bir kalp ile yetmiş bin kelimeyi tevhit zikrederse,Allah bu zikir hürmetine o kulunu cehennemden azat eder.

 

8.Bir kimse gönül huzuru ile la ilahe illallah derse dört bin günahı bağışlanır.

 

9.Bir kimse o gün içinde herhangi bir şeyden çekinip korkuyorsa,sabah namazını kıldıktan sonra korktuğu şeyden korunmak niyetiyle yüz la ilahe illallah derse,korktuğu şeylerden korunur.

 

10.Bir kimse her gün,seher vakti abdestli olarak bin defa la ilahe illallah derse Allah ona maddi manevi rızk sebeplerini kolaylaştırmaya başlar.

 

11.Bir kimse yatağına uzandığı an bin defa la ilahe illallah diye zikreder de uyursa,Allah bu zikir hürmetine o kulun ruhunu arşının altına alır.

 

12.Güneş doğduğu an bin defa kelimeyi tevhidi zikredenler; cinlerin,şeytanların şerrinden korunurlar.

 

13.Ayın doğduğu sırada aya bakarak bin defa kelimeyi tevhit çekenler bedensel ve ruhsal hastalıklardan korunurlar.

 

14.Abdestli,kıbleye dönük olarak samimi,huzur dolu bir kalple üç bin defa kelimeyi tevhit sihir için okunursa,sihir paramparça olur.

 

15.Uzun yolculuğa çıkan herhangi biri,gittiği şehirde o gün içinde, bin kez kelimeyi tevhidi samimi bir kalple çekerse,o şehirdeki bütün fitnelerden Allah tarafından korunurlar.

 

16.Bir kimse haksız yere sürekli olarak kendine iftira atan,zulmeden zalim birinin cezasını bulması için,kırık bir kalple bin defa la ilahe illallah diyerek,zalimi bin kelimeyi tevhidin sırrına havale ettim derse zalim helak olur.

 

17.Kuranı kerim,Allahın esmayı hüsnasının tümü dahil,hiçbir zikir kelimeyi tevhitten daha faziletli,sevaplı ve kazançlı değildir.

 

18.Herhangi bir kimse merak ettiği,peşinden koştuğu bir şeyin sırrını öğrenmek isterse,bu niyet için samimi,ihlaslı bir kalple bin defa la ilahe illallah derse,o sırrın iç yüzünü öğrenecek vesilelerle karşılaşır.

 

19.Hayvani ruh,bir enerji gibi vücudun içinde dolaşır durur;sufinin kalbi zikir nuruyla dolduğu an,kalbinden beynine doğru bir nur ışını yükselir;bu durum hayvani ruhun vücut içinde dolaşmasına engel olur;buna bağlı olarak sufide silkelenmeler,sara tutmuş gibi kendini yerden yere fırlatmalar,çırpınıp nara atmalar baş gösterir.Bazen bu halin etkisiyle baygın kalınabilinir.Bütün bunlar ilahi cezbe kitabının sayfaları olarak görülmeli.

 

20.Sufi cezbe halini sahiplenip benliğine mal etmedikçe,güzel bir şeydir.

 

21.Cezbe zikir ehli sufilerin kısmetidir;bu sufiler rüyalarında çoğu zaman,bağ-bahçe,bulut,deniz,yağmur gibi şeyler görürler.

 

22.Sufilerin bir kısmı,şeytanın söylettiği nefsani sözlerini,bağırtılarını cezbe zannederler;bu gibi şeyler cezbe değil,birer şeytani vesvesedir.

 

23.Bir sufiye mana aleminden ses geliyorsa,bu sesler ibadetin,hizmetin azaltılması içinse,o sufi;şeytanların tuzağına düşmüştür;böyleleri, ayetel kürsiyi,nas-felak sürelerini,fatihayı,besmeleyi,bolca okumalı istiğfar ederek Allaha sığınmalı;tarikat virtlerini artırmalıdırlar.

 

24.Bir sufinin nefsi vesilesiyle ortaya çıkan içe doğuşlarında;hep şehvetin rengi boyası egemendir;bu doğuşlar onu,yalana,hileye,şehvete,kötü olan şeylere çağırır.

 

25.Şeytani iç doğuşlarda öfke, kırgınlık, gazap, intikam vardır; cimrilik,korku,edep dışı işlere meyletme de bu doğuşlar arasındadır.

 

26.Rahmani rüya görenler olanaksız güzellikte bir iç huzuru duyarlar;şeytani,vesvesesel rüyalarda sıkkın,soğuk,ürperti veren bir ruh hali egemendir.

 

27.Sufide kindarlık sıfattı baskınsa, akrep,yılan gibi şeyler rüyasında görmeye başlar.

 

28.Kimi sufiler oldukça kibirlidirler;bu gibi sufiler rüya aleminde genellikle at,katır, gibi hayvanları görürler.

 

29.Sufide şehvet sıfatı çok baskınsa,o sufi rüyasında bol bol eşek görür.

 

30.Rüyada fare,karınca gören sufilerin hırs halleri oldukça baskındır.

 

31.Kelimeyi tevhit zikrine ihlasla devam eden sufilerde,nefse ait kir ve paslar kaybolmaya,kalp nurlanmaya başlar;buna bağlı olarak görülmeyen gaybi dünyalardan nurlar doğmaya başlar;bu nurlar saniyeden daha az bir zaman kesitinde şimşek gibi parlar kaybolur.

 

32.Sufi kelimeyi tevhit zikrine ihlasla,kalp huzuruyla devam etikçe;zaman içinde şimşek gibi çakıp kaybolan nurlar;kandil gibi,lamba gibi,sonra ay gibi,nihayet güneş gibi doğar;daha sonra da emsalsiz ve sınırsız olarak doğma hali ölene dek devam eder.Gerçek anlamda sonsuz nur doğuşu bu aşamadan sonra olur.

 

33.Veliler biz veliyiz demezler;onların yanında edebe adaba riayet etmeyenler;iki cihanda da kaybetme kuşağına adım atarlar.

 

34.Bir veliye eş olmak hem büyük azap; hep akıl almaz bir rahmettir; Salih bir insanla,Allaha yakınlığı için evlenenler,ona hürmetli bir eş olanlar;kısa zaman sonra baş gözleri ile ilahi nurları görürler,kendilerine öylesine bir kalp huzuru verilir ki anlatmak imkansız…

 

35.Nefis simsiyah bir bulut gibi kalp aynasının önünü kapatmıştır;kelimeyi tevhit zikriyle bu kara bulutlar,paslar yok edilir;bulutlar yok olunca sırrın nurları kalbe doğar ve buna bağlı olarak ne aşklar yaşanır gönül dünyasında.

 

36.Zikir sırasında kalbi istila eden şer düşünceler olur;bunun nedeni,zikrullaha bağlı olarak kalbe nur dolmasıdır;bu hadiseler nefsin kir pas karalarının vücuda dolan nur neticesine bağlı olarak kalpten dışarı atılmasına bağlı olarak gerçekleşir.Zararsız olsa da bu vesvese doğuşuna karşı zikirden sonra bir miktar istiğfar etmek yerinde olur.

 

37.Sufilerin oturacakları en güzel minder yola sadakat minderidir;ihlasla yola devam etmek iki cihan saadetidir.

 

38.Kuvvetli zikirle, nefis konakları geçilmedikçe,zikrin hazzına ulaşılamaz…Yıllar yılı nefisle savaşım,bol zikir,ihlas sonsuz aşkın esinlerine taşıyan önemli unsurlardır.

 

39.Yanlış bir adayla kimi nedenlerle yapılan yanlış evlilik;bir sufinin manevi alemde ölme vaktidir.

 

40.Bir veliye neden,niye diyerek muhalif olanları, Allah bu dünyada akıl almaz belalara yolcu eder.Başı heves,ortası sıkıntı,sonu hüsran olan bir hayat hep kendilerini bekler.

 

41.Cahil sufi bir işi yapmadan önce değil,o iş için girişim yaptıktan sonra bunu istişare eder;böyleleri aslında hiç istişare etmemiş hükmündedirler.İşlerine bir rahmet,bir bereket inmez.

 

42.Kaza geçirenin kurtulma şansı büyüktür;bir veliye baş kaldıranın,onun dairesinden kaçanların hali ne yamandır.Onlara iki cihanda da kar kalan bela,çile denizlerinde çırpınıp durmaktır.

 

43.Velilerin yanında Allahın tecellisi,meleklerin,enbiyaların,evliyaların ruhaniyatı eksik olmaz;onların yanında sevgiyle oturanların kalbine anlatılmaz şekilde sonsuz aşkın esinleri iner durur.

 

44.Veliler büyük belalar içinde bile kalben ilahi aşkla gıdalandırılırlar.Dışarıdan bakanlar bunun farkına varamazlar.

 

45.Veliye sevgili bir eş olanın gönlünü ilahi aşklar kuşatır;böyle bir eşe,veliye ne geliyorsa o gelir…Kısa süre sonra o da velayet sırlarına yolcu olmaya başlar.

 

46.Gerçek bir velinin en büyük düşmanı onu anlamaktan yoksun düşmüş olan kendi eşidir.

 

47.Velilerin sevgisinde cennet, kabir, mahşer,nurlar,sırlar var;onların nefretinde de cehennem,azap,sıkıntılar,bunalımlar.

 

48.Münafık sufiler,kazançlarının belli miktarını velayet hizmetine vermemek için akıl almaz düzenbazlıklar yaparlar.Bilmezler ki bu vergileri kendileri için hem nur, hem de musibetler için  bir siperdir.

 

49.Sufisim yoluna hizmet verenleri kalben unutmak,ey dünyanın en büyük belaları neredesiniz?Bana gelin demektir.Böylelerinin işi gücü,bir ömür dertten derde düşerek ah vah edip inlemektir.

 

50.Dindar olmayan anne-babalar; genellikle çocuklarının ruhani katilleridirler.Böyleleri helal haram sınırı gözetmeden, ibadetsiz evlerine cin ve şeytanları doldururlar.Onların çocukları ne kadar dindar olursa olsunlar,anne-babalarının yanlarında bunalım geçirirler.Bu bunalım evdeki cehennem havasından,cin ve şeytan istilasından kaynaklanmaktadır.

 

51.Bir sufi sessiz bir ortamda ihlasla zikre devam ettikçe,kalp aynası cilalanır,buna bağlı olarak görsel keşif yapacak konağa adım atar.

 

52.Çokça zikreden sufilerin önüne,rüya,keşif,hal ödüllü seçkileri konur;düzeyi düşük,sıradan sufilerin tümü rüya ödülünü seçerler,onlardan ileri olanlar keşifi,daha ötede olanlar hali seçerler;bütün bunlardan ileri olan ufuktakiler ihlasla Allahı beklentisiz zikretmeyi,onlardan da ileri olanlar,ihlasla her şeye razı olup kupkuru da olsa zikre devam etmeyi,yani rıza ufkunu seçerler.Son basamağa adım atarak Allahı zikredenlerin çoğu şehit giderler.

 

53.Allahın sevdiklerini sevmemek iman azlığındandır;böyleleri velileri,evliyaları sevemez olurlar.

 

54.Dünyaya ait işleri konuşanların kalbini enerji şekliyle şeytan ele geçirir;Nakşibendi büyüklerinin dünya kelamından hoşlanmayışlarının temelinde bu sır yatar.

 

55.Aklını ruhunu geveze eden sufiler,bir yandan bolca Allahı zikrederler;öte yandan ha bre dünya kelamı konuşur dururlar.Böyleleri Allahın nurunun zerresini dahi göremezler.

 

56.İhlas derece derecedir,sadık olanın ihlası,;sıddık olanın ihlası gibi…sadığın ihlasında sevap kazanmak;sıddıkın ihlasında Allahın Cemalin görme aşkı tutkusu egemendir.

 

57.En büyük lezzet,kalbi zikreden veliyle yenen yemekten alınır;en büyük aşk,veliyle paylaşılan aşktır.Bu aşkta, arşın nurları,sırları cennetin miski amber kokuları armağan kılınmıştır.

 

58.Başkaları dinlesin diye ilim öğrenenler,cahillerin ta kendileridirler;kendi nefsine değil de başkalarına sohbet etmek de bu grupta değerlendirilmelidir.

 

59.Bir kez gelinen bu hayat oyununun sıkıntılı film perdesinde cennet asa bir mahşeri kazanç,neşeli seneryosunda hep hüzün ve sonsuz kaybediş ufku gizlidir.

 

60.İlahi armağan sayılan ilimlerde nefsin,şeytanın ortaya koydukları tehlikeleri,onların hilelerini ortaya çıkaran hikmetler gizlidir;bu hikmet bahçelerinden gül toplayanlar hayat yolculuklarında mahrum olmazlar.

 

61.Sürekli dini kitaplar okuyan biri gün gelir körelmeye başlar;kalp zikir nuru ile parlatılmazsa böyleleri güdük kalmaya mahkum olurlar.Eneleri büyür,gün gelir kendilerini yutar.

 

62.Velayet yoluna intisap etmeden ,velilerin eliyle bir silsileye bağlanmadan Allahı zikredenlerin mürşidi, şeytan olur;böyleleri mürşidi olmayanın mürşidi şeytanmış sırrını; cine,şeytana maskara oldukları anda anlarlar;ama iş işten geçmiş olur.

 

63.Tarikata intisap etmeden Allaha vasıl olmaya çabalamak divaneliktir.Böylelerinin sonu hep hüsranla biter.

 

64.Aşk kendinden başkasını yok eder;sonra yok ettiğinde yok olan aşk,beşeri boyutuyla ayrılık cehenneminin azabına yakılır.Bundan sonrası,kin,nefret,intikam olur.Her aşk beladır;içinde Allahı barındıran aşk,bundan müstesna.

 

65.Dünyanın da cennetin de en büyük hazzı karşı cinsle yaşanan aşktır;ilahi aşkla yan yana gelmiş iki kalpten aşkın abıhayatları fışkırır.İçinde,Allah düşüncesinin olmadığı her aşk,büyük ayrılık azabını müjdeleyen cehennem postacılarına dönüştürülürler.

 

66.Kuranda yirmi dokuz yerde hurufu mukattaa harfleri vardır;Kuranı kerim Arapça olmasına karşın bu harfler Süryanicedir.Velayetin bütün sırları bu harflerin içerisindedir,hatta bu harflerde maddi olan çaresiz hastalıkların şifa kodları,kıyamete dek başa geçecek devlet başkanlarının adları,ne kadar saltanat sürecekleri gibi yüz binlerce dairede sır var.Cifir velileri için bu sır,dolunay halindeki ay gibi apaçık ortadadır.

 

Dr.Hamza METİNER

 

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazının tüm hakları  celcelutiye.com sitesine aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan metin aktif link verilerek kullanılabilir

 
  Copyright Celcelutiye.com © 2008 - 2014
Hersey Sevmekle Baslar..